Svenska Trädgårdsförbundet rf

Aktuellt för yrkesodlare

Flyget Från Helsingfors är med KLM via Amsterdam och samma väg hem.
Hotellet i Toulouse är Hotel Albert 1er Toulouse

Mafroda tillverkar packnings- och sorteringslösningar för frukter och grönsaker. 

Appelresa till Frankrike 23 26.3 2020 Hemsidan