Svenska Trädgårdsförbundet rf

Aktiviteter för yrkesodlare

Studieresa till polska plantskolor m.m.

1 - 3.9 2016 arrangerar förbundet en studieresa till Polen med besök på 3-4 plantskolor och ett garden center samt på trädgårdsmässan Green is Life i Warszawa. 
Deltagarna ordnar själva sina resor till och från Warszawa. Busstransporter, hotell (2 nätter i hotell helt nära gamla stan i Warszawa), programmet med besöksmål osv. ingår i deltagaravgiften.
Obs! Anmäl så fort som möjligt! Måndag 8.8 avbokas alla extra hotellrum.
Vi besöker bl.a. följande plantskolor: Cieplucha (i Konstantynow Lodzki), Clematis (i Pruskow), Szmit (i Ciechanow). En liten, aktiv och sakkunnig grupp på ca 10 personer deltar. Kom med du också!