Svenska Trädgårdsförbundet rf

Aktiviteter för yrkesodlare

Växthuskryssning 2018

VÄXTHUSKRYSSNING 13.11.2018

Föreläsningsprogram:

10.00 Allt om certifiering, Katarina Lassheikki

10.40 Nya Odlingssubstrat, Anssi Jalava

11.20 Vattenrening, Towe Backman

12.00 Kaffepaus

Prydnadsväxtodlare:                                            Grönsaksodlare:

12.20 Aktuella skadegörare inom                          12.20 Bemisia på tomat, Simon Foster BioBest  
          prydnadsväxtodling i Holland,
          Ines van Marewijk, GroenAgro Controll
13.10 Producera friskare plantor och                    13.10 Virusproblem, Ines van Marewijk, GAC
           plantnyheter för 2019,
           Peter Söderback, Schetelig

13.50 Paus

14.10 Utställarnas nyhetsinlägg

14.45 Slutord

15.00 Buffetmåltid

16.30 Samling i konferensutrymmet, drink och utställning
          Utställningen stänger 18.00

MERA INFO