Svenska Trädgårdsförbundet rf

Integrerat växtskydd

IPM strategy in ornamental potted plants
Här kan du öppna en pdf-version (på engelska) av föreläsningen, som Sam Gui från Biobest höll på seminariekryssningen för växthusodlare 17.11.2015. 

 

Här publiceras stödmaterial om integrerat växtskydd för prydnadsväxtodlare. Artiklar, tabeller, bilder osv. En del av materialet har också publicerats i Trädgårdsnytt.

Det här materialet har sammanställts med delvis finansiering av Nikolaj och Ljudmila Borisoffs trädgårdsfond.

borisoff

Artiklar på finska / Suomenkieliset aineistot:
Katso pdf-linkit sivun alaosassa

 

 

Artiklar 2014 och 2015

Strategi för god odlingshygien i kruk- och utplanteringsväxter

Nyttoorganismer till kontroll av svampsjukdomar

Principer i integrerat växtskydd i odling av prydnadsväxter

Skapa en helhet i växtskyddet, utgå ifrån planthälsa 

Växtsjukdomar i prydnadsväxter

Växtens motståndskraft

Minska gråmöglet, se till plantan som en helhet

Trips ska bekämpas på många fronter

Optimera användningen av Macrolophus i tomat

Integrera IPM i produktionssystemet

Sorgmyygor

 

Artiklar 2016

Nyttoorganismer i praktiken, del I (nematoder)

Rovkvalsterpåsar

Rovkvalster för bredspridning, utsättning direkt på växterna

Parasitsteklar mot mjöllöss

Parasitsteklar mot bladlöss
Rovflyn som biologiska bekämpare

Rovlystna gallmyggor 

Skalbaggar i biologisk bekämpning

 

Artiklar 2017

Lyckad biologisk bekämpning

Bladlöss på hallon i tunnel

Minerarsteklar hittar sitt byte mellan bladhinnorna

Guldögonsländor

 

Tabeller

Nyttoorganismer i prydnadsväxtodling

Växtskyddsmedel till bekämpning av skadeinsekter och kvalster

Växtskyddsmedel mot svampsjukdomar

Planscher

Vad hittas på limfällan?

Känn mjöllusen, "vita flygaren"

Tips till trips

Bladlusfakta för bättre resultat

Växthusspinnkvalster trivs i torrt och varmt mikroklimat

 

Suomenkielisedt aineistot

Kirvojen loispistiäiset

Jauhiaisten loispistiäiset

Petoluteet

Harsokorennot