Vi har alla förutsättningar att odla hälsosamma bär i Finland. Våra långa ljusa nätter och golfströmmen som för med sig värme ger oss ett klimat med unika förutsättningar säger Leif Blomqvist. Han kommer att berätta mer om bärodling, både för hemträdgårdar och i större skala på Svenska Trädgårdsförbundets föreläsning i november.

Leif Blomqvist har skrivit flera böcker om trädgårdsväxter, bland annat Våra trädgårdsbär: hälsosam vardagslyx från egen trädgård som kom ut i fjol. Han driver också Blomqvists plantskola i Lepplax. Nu vill han få fler att inse vilka fantastiska möjligheter vi har att odla vår egen superfood.

Blåbärstry är ett av de nyare superbären. Det är mycket tidigt, i södra Finland blommar buskarna redan i april och bären mognar till midsommar. Det ger möjlighet att plocka inhemska bär i början av sommaren. Den  som har buskar av äldre sorter kanske har svårt att förstå att bäret också kallas honungsbär, den bittra smaken gör att vitaminerna ofta får bli kvar på busken. Leif Blomqvist har förklaringen till varför dagens sorter smakar annorlunda.

Många andra bär så som havtorn, saskatoon och aronia kommer också att behandlas på föreläsningen.

Se föreläsningen här:

https://www.youtube.com/watch?v=FX9R0qmFI7k&t=90s&ab_channel=SvenskaTr%C3%A4dg%C3%A5rdsf%C3%B6rbundet