Trädgårdsnytt

Tidskriften Trädgårdsnytt riktar sig till både yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen och trädgårdsamatörer, och utkommer med 12 nummer årligen. År 2021 ges två dubbelnummer ut, nr 1–2 (januari-februari) och nr 6–7 (juni-juli).

Tidningen behandlar bland annat olika produktionsmetoder och odlingstekniska frågor, sortförsök och en god kvalitet på såväl produkter som odlingsmetoder. Också miljömedvetenhet beaktas i materialet. Frukt och bär, grönsaker i växthus och på friland, blommor, park och hemträdgård  finns med.

Här hittar du Trädgårdsnytts REGISTERBESKRIVNING

 

TN 12 2019 kansi FB  TN 11 2019 kansi FB  TN 10 2019 kansi FB TN 9 2019 kansi FB