Svenska Trädgårdsförbundet rf

06.2019

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 7.8.2019

Just nu

 25.6.2019 Fältvandring för frilandsodlare

                   Program och mera info här 
               

 

 26–30.6.2019 Kryssning till St.Petersburg

                       Program och mera info här                       

            

 

 

BESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning


                  

TN 67 2019 kansi FB