Svenska Trädgårdsförbundet rf

05.2019

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 12.6.2019

Just nu

 26–30.6.2019 Kryssning till St.Petersburg

                       Program och mera info här                       

            

 

 

BESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning


                  

TN 5 2019 kansi FB