Svenska Trädgårdsförbundet rf

2019.03

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 8.5.2019

Just nu

26–27.4.2019 Mässan NOLIA TRÄDGÅRD i Umeå, fråga efter ströplatser.

                         Program och mera info här

 26–30.6.2019 Kryssning till St.Petersburg

                       Program och mera info här                       

            

 

 

BESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning


                  

TN 4 2019 kansi FB