Svenska Trädgårdsförbundet rf

09.2020

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

 

 

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 7.10.2020

Just nu

Vi har tyvärr tvingats inhibera
Växthuskryssningen 2020
p.g.a. coronasituationen. 

 

 

 

Trädgårdsnytts Mediakort 2020 hittar du härBESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT
mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning

 


TN 9 2020 kansi FB