Svenska Trädgårdsförbundet rf

06.2019

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 2.10.2019

Just nu

 6–7.9.2019 Föreningsträff Tammerfors

 16.10 Specialgrödor: Nischbär, Leif Blomqvist                
                                    Sparris, Annika Wickström
                                    Haga Helia, Borgå

13.11 Specialgrödor: Bärodling, Fredrik Björklund
                                   Tunnelodling, Fredrik Björklund
                                   Överby, Esbo

11.12 Specialgrödor: Mullhaltens betydelse
                                   Mullhaltsvårdande åtgärder
                                   Markens pH-värde och kalkning
                                        Föreläsare Paul Riesinger
                                   Novia Ekenäs

Januari 2020: Resa till trädgårdsmässan Grune Woche i Berlin

                                  

            

 

 

BESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning


                  

TN 9 2019 kansi FB