TN 32023 kansiTidskriften Trädgårdsnytt riktar sig till både yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen och trädgårdsamatörer, och utkommer med 12 nummer årligen. År 2023 ges två dubbelnummer ut,
nr 1–2 (januari-februari) och nr 6–7 (juni-juli). Tidningen behandlar bland annat olika produktionsmetoder och odlingstekniska frågor, sortförsök och en god kvalitet på såväl produkter som odlingsmetoder. Också miljömedvetenhet beaktas i materialet.

 

På pärmbilden till nr 3 som utkommer i mark visar morotsodlare Peter Juslenius upp sina produkter som säljs till butiker i Västnyland.

 

Ett smakprov på de 30 första sidorna i nr 12 hittar du här