TN 32023 kansiTidskriften Trädgårdsnytt riktar sig till både yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen och trädgårdsamatörer, och utkommer med 12 nummer årligen. År 2023 ges två dubbelnummer ut,
nr 1–2 (januari-februari) och nr 6–7 (juni-juli). Tidningen behandlar bland annat olika produktionsmetoder och odlingstekniska frågor, sortförsök och en god kvalitet på såväl produkter som odlingsmetoder. Också miljömedvetenhet beaktas i materialet.

På bilden en vy från Marita Riskus och Lars-Ole Barkars trädgårds i Sundom, Vasa. Dem kan du läsa mera om i Trädgårdsnytt nr 9. 

Här hittar du en del av innehållet i nummer 9/23